Laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 15.12.2012. godine, subota, u 10h
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati:
akreditovan edukativni kurs
„Laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost"

Organizator:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
ul. dr V. Marinkovića br.4, 31000 Užice
e-mail: zzzzu@eunet.rs

Predavači:
- Doc. dr Biljana Mijović, Zavod za javno zdravlje Užice, epidemiolog
- dipl ing Vlasto Stevanetić, Zavod za javno zdravlje Užice, spec. sanitarne hemije 
- dr Marija Laketić, Zavod za javno zdravlje Užice, spec mikrobiologije sa parazitologijom
- dr Danijela Šuljagić Milanović, Zavod za javno zdravlje Užice, spec. mikrobiologije sa parazitologijom
- dipl ing zaštite životne sredine Slavica Bešević, Zavod za javno zdravlje Užice, referent za bezbednost

Program edukativnog kursa:

Tema Predavač
Registracija učesnika. Ulazni test  
Značaj akreditacije medicinskih laboratorija prema zahtevu standarda SRPS ISO 15189:2008  Medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost dipl ing Vlasto Stevanetić
SRPS ISO 15189:2008 Medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost, Menadžment  zahtevi dipl ing Vlasto Stevanetić
SRPS ISO 15189:2008 Medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Tehnički zahtevi – osoblje, okolina, oprema, procedure pre ispitivanja, procedure ispitivanja
dipl ing Vlasto Stevanetić
SRPS ISO 15189:2008 Medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Tehnički zahtevi – obezbeđenje kvaliteta, nesigurnost rezultata, procedure posle ispitivanja, izveštavanje
dipl ing Vlasto Stevanetić
Pauza  
SRPS ISO 15189:2008 Medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Etika u laboratorijskoj medicini
Doc. dr  Biljana Mijović
ISO 15190:2003 Medical laboratories- Requirements for safety
Medicinske laboratorije – zahtevi za bezbednost osoblja
dipl ing Slavica Bešević
Uslovi smeštaja i okoline u kojima se vrše uzorkovanja primarnih uzoraka i ispitivanja dr Danijela Šuljagić Milanović
Procedure pre ispitivanja – Uzorkovanje i rukovanje sa primarnim uzorcima dr Marija Laketić
Pauza  
Procedure nakon ispitivanja – Postupanje sa medicinskim otpadom dipl ing Slavica Bešević
Međulaboratorijska poređenja i šeme testiranja osposobljenosti dipl ing Vlasto Stevanetić
Pauza  
Radionica svi predavači
Pauza  
Radionica svi predavači
Izlazni test. Evaluacija kursa  

 

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije kurs je akreditovan u aprilskom roku 2012. godine (broj A-1-1636/2012) i vrednuje se sa 5 bodova za slušaoce.
Kurs je namenjen za sve zainteresovane: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, farmaceutske tehničare, zdravstvene tehničare i zdravstvene saradnike.
Prijavu (ime, prezime, br licence i ustanova u kojoj radite) možete izvršiti telefonom: - tel 064-85-77-512 ili 031/563-147 ili na e-mail - zzzzu@eunet.rs

Kotizaciju u iznosu od 800 dinara možete uplatiti na žiro račun Zavoda za javno zdravlje Užice 840-179667-59. Kopiju uplate poslati na faks 031/563-147 (031/563-150) ili original uplate dostaviti prilikom registracije učesnika.

Logistička podrška održavanju edukativnog kursa:
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

Pogledajte fotografije sa sastanka...