Edukacija odraslih osoba o dijabetesu-obuka za korišćenje edukativnog materijala


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 17.12.2012. godine, ponedeljak, u 13h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
"Edukacija odraslih osoba o dijabetesu-obuka za korišćenje edukativnog materijala"

Stručni sastanak u okviru udruženja
Organizator: Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar
Suorganizatori:
- Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar", www.diabetes.rs
- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
-Udruženje medicinskih sestara i tehničara Zaječar

PREDAVAČI
1.    Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević, spec. interne medicine, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba
2.    Miomirka Vasković, medicinska sestra iz Ambulante za dijabetes, internističke Službe ZC ''Zaječar
3.    Maja Pajkić, medicinska sestra iz Ambulante za dijabetes, internističke Službe ZC ''Zaječar

Program stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00-13.20 Uvodni test    
13.20-13.50 Edukacija odraslih osoba predavanje Miodrag Đorđević
13.50-14.20 Promena stila života predavanje Miodrag Đorđević
14.20-14.40 Pauza    
14.40-15.40 Korišćenje edkukativnog materijla ''Menjamo dijabetes'' radionica Miomirka Vasković,
Maja Pajkić
15.40-16.00 Izlazni test    

 

 

 

 

 

 

 

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan: Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVET Broj: 153-02-2444/2012-01. Datum: 16.08.2012. godine. B e o g r a d .Tabela-PRIMEDBE-jul 2012. Evidencioni broj: D-1-1908/12 (red 40)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: besplatna
CILjNA GRUPA: medicinske sestre, drugo (nastavnici praktične nastave u medicinskoj školi).
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
Trajanje nastave u satima: 2 sata

Preuzmite prijavu za stručni sastanak

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 16.12.2012. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

Pogledajte fotografije sa sastanka...