Praćenje rasta, razvoja i stanja uhranjenosti dece i mladih


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 22.12.2012. godine, subota, u 10h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
domaći kurs:
"Praćenje rasta,razvoja i stanja uhranjenosti dece i mladih"

Domaći kurs u okviru udruženja
ORGANIZATOR: Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar
SUORGANIZATORI:
- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
- Udruženje medicinskih sestara i tehničara Zaječar

PREDAVAČI
1. Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Pedijatrijska služba
2. Ćirić Dragana, medicinska sestra iz Dečijeg dispanzera, Dom zdravlja, „ZC ''Zaječar"
3. Danijela Žikić, medicinska sestra iz Dečijeg dispanzera, Dom zdravlja, „ZC ''Zaječar"

Program edukativnog kursa

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
10.00-10.20 Uvodni test    
10.20-10.50 Karakteristike rasta i razvoja dece i mladih. predavanje Bratimirka Jelenković
10.50-11.20 Praćenje rasta i razvoja dece i mladih. predavanje Bratimirka Jelenković
11.20-12.20 Radionica ''Određivanje parametara  rasta“- vežbe merenja telesne visine,telesne težine,obima glave, telesnih proporcija (raspon ruku,odnos donji-gornji segment tela) na lutki (odojče) i dobrovoljcima iz grupe. Određivanje ciljne visine. Korišćenje karti rasta. Vežbanje u malim grupama sa po 25 učesnika Dragana Ćirić, Danijela Žikić
12.20-12.40 Pauza    
12.40-13.10 Stanje uhranjenosti dece i mladih   Bratimirka Jelenković
13.10-13.40 Parametri za praćenje stanja uhranjenosti i njihovo tumačenje. Gojaznost dece i mladih.   Bratimirka Jelenković
13.40-14.40 Radionica „Parametri stanja uhranjenosti dece i mladih''
Vežbanje određivanja parametara stanja uhranjenosti (obim struka,obim kuka,potkožni nabor nad tricepsom,potkožni nabor subskapularno) na lutki (odojče) i dobrovoljcima iz grupe.
Izračunavanje indeksa telesne mase (ITM). Korišćenje karti za ITM.
Vežbanje u malim grupama sa po 25 učesnika Dragana Ćirić, Danijela Žikić
14.40-15.00 Izlazni test    

 

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Domaći kurs druge kategorije akreditovan je: Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVET Broj: 153-02-2444/2012-01. Datum: 16.08.2012. godine. Beograd. Tabela-PRIMEDBE-jul 2012. Evidencioni broj: D-1-1906/12 (red 38). Na osnovu ove odluke učesnik KURSA dobija 3 boda, predavač 6 boda.

Broj učesnika je ograničen na 50.

Cena KME: 200 dinara

Uplatu možete izvršiti “na licu mesta” pola sata pre početka kursa

CILjNA GRUPA: medicinske sestre, drugo (vaspitači, patronažne sestre, babice, instruktorke predmeta "Pedijatrija sa negom" srednje medicinske škole)

TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 4 sata i 40 minuta

Preuzmite prijavu za kurs
Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 21.12.2012. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

Pogledajte fotografije sa sastanka...