Novine u lečenju karcinoma dojke

Obaveštavamo Vas da će se 20.09.2019. godine u Amfiteatru Doma zdravlja ZC Zaječar  održati Nacionalni seminar 1. kategorije

“Novine u lečenju karcinoma dojke”.

Organizator:  Srpsko onkološko društvo Gunjak 20b, 11000 Beograd.

Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar

Početak seminara:11 časova

Registracija učesnika:10.30-11 časova

Opširnije: Novine u lečenju karcinoma dojke

Nizak rast dece i mladih - praktični aspekti

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak, 25.06.2019. u 14  časova u Sali za sastanke SLD,u Negotinu, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Nizak rast dece i mladih - praktični aspekti”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Opširnije: Nizak rast dece i mladih - praktični aspekti

Hromozomske bolesti - kliničke osobenosti i dijagnoza sa posebnim osvrtom na incidenciju u opštini Zaječar

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak 4.6.2019 u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Hromozomske bolesti - kliničke osobenosti i dijagnoza sa posebnim osvrtom na incidenciju u opštini Zaječar”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim. dr Bojana Cokić Dečije odeljenje Zdravstveni centar Zaječar.

Opširnije: Hromozomske bolesti - kliničke osobenosti i dijagnoza sa posebnim osvrtom na incidenciju u opštini...

Metabolički sindrom kod dece i mladih-praktični aspekti

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u petak 31.maj 2019. u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
Metabolički sindrom kod dece i mladih-praktični aspekti

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Opširnije: Metabolički sindrom kod dece i mladih-praktični aspekti

Abdominalni kompartment sindrom i hirurško lečenje otvorenog trbuha

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u ČETVRTAK 23 MAJ 2019 U  13:30 ČASOVA u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
Abdominalni kompartment sindrom i hirurško lečenje otvorenog trbuha

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Asistent dr sc. Med. Ivan Pešić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu. Klinika za digestivnu hirurgiju KC Niš

Opširnije: Abdominalni kompartment sindrom i hirurško lečenje otvorenog trbuha