XXXIV Timočki medicinski dani

XXXIV Timočki medicinski dani

 

XXXIV Timočki medicinski dani

16 - 17. maj 2015. godine

 

30. mart

Rok za prijavu radova (uputstvo za pisanje sažetka)

Prvo obaveštenje
15. april
Obaveštenje o prihvatanju radova Prijava
20. april
Rok za prijavljivanje učešća Uplatnica
15. april
Drugo obaveštenje  

 

Interventna kardiologija-dijagnostika i terapija koronarne bolesti

15. maj 2015. godine

 

20. april Rok za prijavljivanje učešća Prvo obaveštenje
15. april Drugo ob aveštenje Prijava
    Uplatnica

 

Akutne komplikacije dijabetes melitusa kod dece, mladih i odraslih

17. maj 2015. godine

 

20. april Rok za prijavljivanje učešća Prvo obaveštenje
    Prijava

 

 Detaljni program preuzmite ovde.

 

Pročitajte opširnije

 

Opširnije: XXXIV Timočki medicinski dani