XXX Timočki medicinski dani - Evaluacija i zaključak


EVALUACIJA SIMPOZIJUMA
XXX TMD i Satelitskog simpozijuma "Novine u hipertenziji"
Na osnovu prikupljenih evaluacionih formulara, dobijeni su sledeći rezultati po pitanju ocene kongresa (prikazana brojčana vrednost predstavlja prosečnu ocenu koja je bila rangirana od 1 – 5 u odnosu na stepen zadovoljstva, od 1 - „uopšte ne“ ili „nezadovoljan“, do 5 „u potpunosti“ odnosno „odličan“):

Evaluacioni list sa TMD i Satelitskog simpozijuma "Novine u hipertenziji"

5 4 3 2 1 ukupno srednja
ocena
opšti pristup
125 19 8 152 4,77
prezentovani materijal 112 26 10 1 149 4,66
metod rada 108 27 16 1 152 4,55
data objašnjenja 111 25 13 1 150 4,63
korisnost za vaše radno mesto 99 25 12 3 2 141 4,53
Vaša opšta ocena 118 25 7 150 4,74


ZAKLJUČAK

XXX Jubilarni Timočki medicinski dani, Domaći simpozijum I kategorije održan od 19.- 21. aprila 2011. godine u Zaječaru, Dom zdravlja je ispunio očekivanja kako organizatora tako i učesnika i posetilaca.

Ovakav skup smatramo od važnosti jer okuplja zdravstvene radnike iz brojnih oblasti, a tradicionalno ima sesije koje se retko održavaju u sklopu Simpozijuma (npr SESIJA ISTORIJA MEDICINE, MEDICINA I UMETNOST, DIJAGNOSTIKA, MLADI LEKARI....), već češće kao posebno organizovani naučni skupovi.
Lekari Srpskog lekarskog društva-Podružnivca Zaječar će vredno nastaviti sa aktivnostima u oblasti unapređenja struke i okupljanja lekara , stomatologa, farmaceuta, biohemičara i srodnih struka.

Izveštaj uz veliku pomoć članova Organizacionog odbora i dr Petra Paunovića sastavila
Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković
Predsednik Organizacionog odbora XXX Timočkih medicinskih dana
U Zaječaru, 07.06.2011. godine