Dokumenta za učlanjenje


Da biste postali član Srpskog lekarskog društva,
potrebni su:

  1. diploma o završenom fakultetu na uvid + jednu fotokopiju
  2. jedna slika (kao za ličnu kartu)
  3. članarina - 3600 dinara
  4. članska karta
  5. popunjena pristupnica (dostupna an sajtu Srpskog lekarskog društva)