Članovi Srpskog lekarskog društva – Podružnica Zaječar


Članovi Srpskog lekarskog društva – Podružnica Zaječar (247 članova) su doktori medicine i stomatologije, farbmaceuti i biohmičari, kao i zdravstveni saradnici.

Članovi su zaposleni u:

  • Zdravstvenom centru Zaječar (197 članova, od kojih je 14 doktora stomatologije, 2 diplomirana farmaceuta, 2 lekara na stažu i 180 doktora medicine);
  • Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
  • Filijala za zaječarski okrug-Zaječar ( 5 članova);
  • Zavodu za javno zdravlje "Timok" (15 članova)
  • Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Gamzigad" Gamzigradska banja (10 članova)
  • Privatnim stomatološkim ordinacijama (10 članova)
  • Privatnim lekarskim ordinacijama i Poliklinikama (10 članova)