DOBITNICI PRIZNANJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Poštovani

U prilogu Vam dostavljamo predloge SLD podružnica Zaječar za ZA PRIZNANJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA (u daljem tekstu SLD).

Na sastanku članova Predsedništva pri davanju predloga rukovodili smo se prevashodno učešćem predloženih kandidata u stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika. Naime tokom perioda 2011-2018. godina predloženi kandidati su aktivno učestvovali u svim vidovima edukacije široke grupe zdravstvenih radnika (stručni sastanci,simpozijumi,kursevi,test u pisanoj formi). U prilogu će biti dostavljena tabela sa KE sprovedene u ovom periodu od strane SLD Podružnica Zaječar. Osim ove aktivnosti predloženi kandidati su na svojim radnim mestima uneli novine i stalno prate nova dostignuća u medicini. Njihovi moralni kvaliteti su dobri, radi se o cenjenim doktorima medicine u našoj sredini.

Verovatno je ova vrsta priznanja za manji broj kandidata ali na našem nivou zdravstvene zaštite i u našoj sredini predloženi kandidati su učinili i čine velike pomake.

 Poštovani predloženi PROFESORI su svojom aktivnošću i učestvovanjem u radu SLD Podružnice Zaječar ostavili veliki doprinos ne samo kao predavači već i kao veliki prijatelji članova Podružnice kontinuiranim praćenjem i bodrenjem SLD podružnice Zaječar da održi dosadašnji nivo i obim aktivnosti.

 Ispred članova Predsedništva SLD Podružnice Zaječar

Predsednik Predsedništva SLD Podružnice Zaječar

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

U Zaječaru

04.04.2019. godine

DOBITNICI  PRIZNANJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA ZA  2018. GODINU

 ZAHVALNICA se dodeljuje pojedincima-organizacijama koje su aktivno radili na izvršavanju određenih ciljeva i zadataka Društva.

 DIPLOMA se dodeljuje članovima Društva i drugim licima kao i organizacijama koji su se istakli u radu Društva i doprineli ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva.

 PLAKETA se dodeljuje za značajan doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva kao i za značajne rezultate na unapređenju medicinske nauke i struke.

 POVELjA se dodeljuje za izuzetne rezultate, i to u dužem periodu, na unapređenju medicinske nauke i struke kao i u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva.Posebna povelja dodeljuje se svim dobitnicima godišnjih nagrada Društva

 

 

 

 

1

ZAHVALNICA

Dr Goran Jović,stomatolog, Stomatološka služba, ZC Zaječar

2

ZAHVALNICA

Dr Dragana Adamović. Specijalista interne medicine, specijalista kardiologi Zdravstveni Centar Zaječar, Interno odeljenje, Odeljenje invazivne kardiologije

3

ZAHVALNICA

Mr sci. med. dr Darko Vugdelija,magistar,internista, hematolog i kardiolog. Interna medicina; ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje

4

ZAHVALNICA

Dr Dragica Rondović specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja

5

ZAHVALNICA

Prim dr. sci. med. dr Olica Radovanović.Doktor socijalne medicine. ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000

6

ZAHVALNICA

Prim.dr Dragoslav Kalinović specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.

7

DIPLOMA

Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar

8

DIPLOMA

Dr Emilija Stosić.Specijalista oralne hirurugijer. Odsek oralne hirurgije. Stomatološka služba ZC Zaječar

9

DIPLOMA

Dr Milomir Marinković. Specijalista hirurgije. Hirurgija. Opšta bolnica ZC Zaječar

10

DIPLOMA

Prim. Dr Vesna Đorđević Lalošević. Internista,onkolog ,ZC Zaječar

11

DIPLOMA

Dr Biljana Popović,ginekolog akušer,privatna ordinacija “Femina”,Zaječar

12

PLAKETA

Dr Aleksandar Jolić. Internista, specijalista za srčani ritam. ZC Zaječar, Interno odeljenje, Odeljenje invazivne kardiologije, Pejsmejker centar. OB Zaječar.

13

PLAKETA

Dr Brankica Vasić,specijalista pedijatar,Dispanzer za zdravstvenu zaštitu dece i mladih sa razvojnim savetovalištem. ZC Zaječar

14

PLAKETA

Mr Sc med Dr med Zoran Joksimović, internista –gastroenterolog, Internistička ordinacija Joksimović, Bor

15

PLAKETA

Dr sci. Med. dr BiserkaTirmenštajn Janković, Šef Odseka nefrologije i hemodijalize ZC Zaječar

16

PLAKETA

Dr Zoran Jelenković,urolog,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.

17

PLAKETA

Dr Ljiljana Jovanović, specijalista pedijatar. Pedijatrijska služba ZC Zaječar

18

PLAKETA

Prim dr Radoš Žikić, specijalista urolog. Ordinacija „Dr Paunković“, Zaječar

19

PLAKETA POVELJA

Prim. mr sci. med. dr Miodrag Ðordevic. Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje

20

POVELJA

Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000

21

POVELJA

Prim. dr Vesna Petkovic, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, 19 000, Zajecar

22

POVELJA

Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja

23

POVELJA

Prim. Dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje – povelja

24

POVELJA

Dr Ljubiša Đorđević. Specijalista higijene

DOBITNICI PRIZNANJA SLD PODRUŽNICE ZAJEČAR

 1. ZAHVALNICAdr Dušan Đurić
 2. ZAHVALNICAdr Ljubomir Panajotović
 3. ZAHVALNICAdr Vladimir Ćuk
 4. ZAHVALNICAdr Mile Ignjatović
 5. ZAHVALNICAdr Ivica Stančić
 6. ZAHVALNICAdr Rade Živković
 7. ZAHVALNICAdr Goran Jovanović
 8. ZAHVALNICA Dr Branislava Jovanović,Stomatološka služba.ZC Zaječar
 9. ZAHVALNICA Dr Jordana Ilić,lekar opšte medicine.Služba opšte medicine.DZ.ZC Zaječar
 10. ZAHVALNICA Dr Žikica Tasić. lekar opšte medicine.Služba opšte medicine.DZ.ZC Zaječar
 11. ZAHVALNICA Dr Goran Zdravković.Specijalista opšte medicine.Služba opšte medicine.DZ.ZC Zaječar.
 12. ZAHVALNICA Dr Milka Miljković.Specijalista Urgentne medicine. DZ.ZC Zaječar.
 13. ZAHVALNICA Dr Mirjana Milićević. Specijalista Nuklearne medicine. Opšta bolnica ZC Zaječar.

ZAHVALNICA UDRUŽENJE SESTARA I TEHNIČARA